ДОКУМЕНТИ

 

 

 


Правилник за дейността през учебната 2017/2018г.
   
Бюджет 2017г.
  - - Отчет за I-во тримесечие 2017г.
  - - Отчет за II-во тримесечие 2017г.
  - - Отчет за III-во тримесечие 2017г.
   
Бюджет 2016г.
  - - Отчет за I-во тримесечие 2016г.