ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 

 

По избор на родителите се провеждат допълнителни педагогически услуги (ДПУ) срещу заплащане извън държавните образователни изисквания (ДОИ) съгласно закона за народната просвета (ЗНП) и правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП)

Предлаганите ДПУ са:

- чуждоезиково обучение - английски език;
- джудо, футбол, спортни танци;
- ски училище;
- скаутско училище.

Консултации и логопедична терапия.

Консултации с психолог.

Включването на децата в група на ДПУ става след писмено съгласие на родителите заявено до Директора.