ХРАНЕНЕ

 

 

 

Храната се приготвя в кухня :

- с разработена система НАССР.
- съобразно изискванията на:

  • Наредба 6/2011 за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години
  • Наредба 9/2011 на МЗХ за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните
  • Наредба 23/2005 за физиологичните норми за хранене

    - по МЕНЮ изготвено съобразно рецептурник за хранене на деца от 3 до 7 години одобрен от МЗ

Храненето е организирано 4 пъти дневно, както следва:

- сутрешна закуска - 8:20ч
- плодова закуска - 10:30ч
- обяд - 11:30-12:15ч
- следобедна закуска - 15:30-16:00ч