ДГ №148 "Слънце" е открита на 02.04.1962 г. Разполага със слънчева двуетажна сграда, построена специално за нуждите на детската градина. Всяка група разполага с добре обзаведени многофункционални помещения, в които са обособени разнообразни кътове за игри, занимания и отдих. Дворът е много добре озеленен и има своята важна еко мисия на защитен зелен оазис в царството на децата. В него са оформени площадки за игра, даващи възможности за практикуване на спортно-подготвителни игри и упражнения по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, колоездене и др.

Обява за конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания - >>>

В ДГ №148 се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I-ви клас. Приетите деца са разпределени по възраст в 4 целодневни групи (първа, втора, трета и подготвителна). Екипът на детската градина се състои от: директор, ст.счетоводител, касиер, 8 учители, учител по музика, медицинска сестра, помощник възпитатели, кухненски и обслужващ персонал.

При приемането на деца със СОП се сформира със Заповед на директора от септември екип за комплексна педагогическа оценка, включващ - логопед, психолог, ресурсен учител, учител.

Служителите на детската градина полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна, уютна и развиваща среда,в която всеки ден за децата да бъдат различен и изпълнен с полезни и приятни часове.

В ДГ №148 "Слънце" децата получават:
- внимание и грижи;
- сигурност и подкрепа; 
- уважение и пълноценно общуване; 
- право на избор и изява; 
- целенасочена предучилищна подготовка; 
- умения за справяне в ежедневни житейски ситуации.

Мисия

Мисията на ДГ №148 е свързана с осигуряването на пълноценна, достъпна среда организирана като педагогически целесъобразно пространство за познания, игра, общуване и творчество, гарантиращо условия за физически, социален и личностен просперитет на всяко дете, чрез развитието и изявата на индивидуалните заложби, компетенции и култура на поведението.

Последна актуализация: 04.10.2021